Aktualności

Darmowy PRZYSPIESZA ! ! ! 

Z przyjemnością informujemy, że podwajamy prędkość darmowego internetu. Dotyczy to za równo użytkowników HotSpot jak i Beneficjentów projeku ePrzyspieszenie w Powiecie Lubaczowskim. Prędkość na razie będzie zwiększana testowo do końca stycznia 2018r. Chętnych proszę o wysłanie swojego loginu na adres internet@powiatlubaczowski.pl. 

=>Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną.<=

Nowe DNS

Informujemy, że zmieniliśmy dostawcę Internetu. W związku z tym proszę też o używanie nowych DNS'ów dla stabilnego i prawidłowego działania Internetu.

89.188.222.2

Jest zgoda UKE na hotspoty w Powiecie Lubaczowskim

Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, tzw. megaustawy, samorząd terytorialny może świadczyć usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat albo w zamian za opłaty niższe niż ceny rynkowe, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów i uzyskaniu zgody Prezesa UKE.

W dniu 29 lipca 2011 r. Prezes UKE wydał decyzję w tym zakresie wyrażającą zgodę na świadczenie przez Powiat Lubaczowski za pomocą publicznie dostępnych punktów tzw. hotspotów usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat.

Decyzją został ustalony zakres i warunki świadczenia tej usługi:

1. obszar, na którym będzie świadczona usługa dostępu do Internetu bez pobierania opłat będzie obejmował teren Powiatu Lubaczowskiego;

2. funkcjonowanie poszczególnych hotspotów będzie zgodne z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. z 2007 r., Nr 138, poz. 972 z późn. zm., zwanego dalej „Rozporządzeniem”);

3. zostały określone następujące grupy docelowe w zakresie świadczenia przez Powiat Lubaczowski usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą hotspotów:

a) osoby zakwalifikowane do programu ePrzyspieszenie, tj.

  • niepełnosprawni mieszkańcy Powiatu Lubaczowskiego;
  • mieszkańcy Powiatu Lubaczowskiego znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, spełniający kryteria dochodowe upoważniające do wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
  • mieszkańcy Powiatu Lubaczowskiego uprawnieni do otrzymania stypendium socjalnego;

b) wszyscy pozostali użytkownicy będący w zasięgu bezpłatnej usługi dostępu do Internetu świadczonej przez Powiat Lubaczowski, zarejestrowani na stronie www.lubaczow.org.pl, posiadający login i hasło ze Starostwa Powiatowego w Lubaczowie;

4. maksymalna przepływność łączy dla wysyłania jak i odbierania danych :

a) dla osób zakwalifikowanych do programu ePrzyspieszenie nie może być wyższa niż 512/64 kbit/s;

b) dla pozostałych użytkowników nie może być wyższa niż 256/64 kbit/s;

5. czas jednorazowej sesji w ramach dostępu nieodpłatnego został określony wyłącznie dla grupy docelowej określonej w punkcie 3 b i nie będzie dłuższy niż 60 minut, przy czym ograniczenie połączenia dotyczyć będzie:

a) urządzenia końcowego lub

b) użytkownika, jeżeli będzie on rejestrowany.

elubaczow.com

Likwidacja cyfrowego wykluczenia w powiecie lubaczowskim – Raport z Polski TVP Info

Mieszkańcy powiatu lubaczowskiego na Podkarpaciu mogą bez problemu korzystać z internetu. Dzięki nowym inwestycjom za ponad cztery i pół miliona złotych osoby najmniej zamożne i niepełnosprawne dostały za darmo anteny i laptopy, a wcześniej skończyły specjalne kursy komputerowe. Tak wygląda „skuteczna likwidacja cyfrowego wykluczenia” – to nazwa tego projektu
elubaczow.com